Γενικοί Όροι

Γενικοί όροι
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΟ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

1. ΘΕΜΑ
1. Αυτό το έγγραφο αντιπροσωπεύει τους γενικούς όρους ή προϋποθέσεις χρήσης του www. stivobg. com, που διέπουν τους κανόνες χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης της αγοραπωλησίας με αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα.
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΩΛΗΤΗ
2. 1 Η "STIVO-AS" Ltd. είναι μια εταιρεία με έδρα και διεύθυνση διαχείρισης στη Βουλγαρία, Asenovgrad, str. Ζαχαρίας 10,
2. 3. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην παραπάνω διεύθυνση, τηλεφωνικά +359876556692 ή με e-mail στο stivo_as@abv. bg ή stivo. ass@gmail. com
* Οι αναγραφόμενες τιμές είναι τιμές λιανικής - αν ενδιαφέρεστε για μεγαλύτερες ποσότητες σε τιμές χονδρικής, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα αναφερόμενα στοιχεία επικοινωνίας.

3. ΟΡΙΣΜΟΙ
3. 1 Πωλητής - "STIVO-AS" OOD
3. 2. www. stivobg. com – η πλατφόρμα του ηλεκτρονικού καταστήματος stivobg. com παρείχε στους χρήστες να πραγματοποιούν αγορές και πωλήσεις υπό ορισμένους όρους που συμφωνήθηκαν μεταξύ αυτών και του e www. stivobg. com
3. 3. Ιστότοπος - ο τομέας www. stivobg. com και τους υποτομείς του, συμπεριλαμβανομένου του υποτομέα
3. 4. Πελάτης – κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη νομική οντότητα που χρησιμοποιεί τον ιστότοπο του . gadgetmix. bg με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της περιήγησης, της παραγγελίας από, της αγοράς, της επιστροφής αγαθών κ.λπ.
3. 5 Λογαριασμός - ένα τμήμα του ιστότοπου που σχηματίζεται από διεύθυνση email και κωδικό πρόσβασης, που επιτρέπει στον Πελάτη να στείλει την Παραγγελία και περιέχει πληροφορίες για τον Πελάτη και το ιστορικό ορισμένων ενεργειών του στον Ιστότοπο (Παραγγελίες, φορολογικά τιμολόγια κ.λπ. )
3. 6 Παραγγελία – ένα ηλεκτρονικό έγγραφο που αντιπροσωπεύει μια μορφή επικοινωνίας μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή, μέσω του οποίου ο Αγοραστής δηλώνει στον Πωλητή, μέσω της Ιστοσελίδας, την πρόθεσή του να αγοράσει Αγαθά και Υπηρεσίες από τον Ιστότοπο.
3. 7 Αγαθά - οποιοδήποτε αντικείμενο της σύμβασης για αγορά και πώληση από τον Ιστότοπο.
3. 8 Εκστρατεία - κάθε εμπορική επικοινωνία που στοχεύει στην προώθηση ορισμένων Αγαθών και/ή Υπηρεσιών που είναι διαθέσιμα σε περιορισμένες ποσότητες, εκτός εάν η εμπορική επικοινωνία ορίζει ρητά διαφορετικά, για ορισμένο χρονικό διάστημα που καθορίζεται από τον Πωλητή.
3. 9 Σύμβαση - αντιπροσωπεύει μια εξ αποστάσεως σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή για την αγορά και πώληση Αγαθών ή/και Υπηρεσιών από τον Ιστότοπο, αναπόσπαστο μέρος του οποίου αποτελούν οι παρόντες γενικοί όροι χρήσης του ιστότοπου.
3. 10 Περιεχόμενο
•    όλες οι πληροφορίες στον Ιστότοπο που είναι προσβάσιμες μέσω σύνδεσης στο Διαδίκτυο και χρήσης συσκευής συνδεδεμένης στο Διαδίκτυο·
•    το περιεχόμενο οποιουδήποτε μηνύματος από τον Αγοραστή προς τον Πωλητή που αποστέλλεται με ηλεκτρονικά μέσα ή/και οποιοδήποτε άλλα διαθέσιμα μέσα επικοινωνίας·
•    κάθε πληροφορία που παρέχεται με οποιονδήποτε τρόπο από υπάλληλο/συνεργάτη του Πωλητή στον Αγοραστή με ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο μετάδοσής τους εξ αποστάσεως·
•    οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα Αγαθά και /ή τις Υπηρεσίες ή/και τα τιμολόγια που εφαρμόζει ο Πωλητής σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο·
•    οι πληροφορίες που αφορούν τους Πελάτες και σχετίζονται με τα Αγαθά ή/και τις Υπηρεσίες ή/και τα ισχύοντα τιμολόγια από τρίτα μέρη με τα οποία ο Πωλητής έχει συνάψει κάποια μορφή συμφωνιών συνεργασίας·
•    δεδομένα σχετικά με τον Πωλητή ή άλλα δεδομένα που τον αφορούν.
3. 11. Ενημερωτικό δελτίο – ένα μέσο περιοδικής πληροφόρησης σχετικά με τα Αγαθά και τις Υπηρεσίες και τις προωθητικές ενέργειες που προσφέρονται από τον Πωλητή, που αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω e-mail ή SMS, χωρίς να δεσμεύεται ή να δεσμεύεται η ευθύνη του Πωλητή σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό.
3. 12. Συναλλαγή – η δράση από το www. gadgetmix. bg επιστροφή χρημάτων στον Αγοραστή ως αποτέλεσμα ακύρωσης ή μη υλοποίησης σύμβασης αγοράς και πώλησης από τον Ιστότοπο, που πραγματοποιείται μόνο με τραπεζική μεταφορά.
3. 13. Προδιαγραφές – όλα τα χαρακτηριστικά και/ή οι περιγραφές των Αγαθών και των Υπηρεσιών όπως καθορίζονται στην περιγραφή τους.
3. 14. Ανασκόπηση - μια γραπτή αξιολόγηση από τον ιδιοκτήτη ή χρήστη ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, μια επεξεργασμένη αξιολόγηση που βασίζεται στην προσωπική εμπειρία και τις δεξιότητες του αξιολογητή να κάνει ποιοτικά σχόλια και να λέει εάν το προϊόν ή η υπηρεσία πληροί ή όχι τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
3. 15. Βαθμολογία – μια μέθοδος έκφρασης του επιπέδου ικανοποίησης ενός συγκεκριμένου Χρήστη/Πελάτη/Αγοραστή σε σχέση με ένα συγκεκριμένο προϊόν. Η βαθμολογία εκφράζεται με τη μορφή αστεριών και κάθε προϊόν μπορεί να λάβει βαθμολογία από ένα έως πέντε αστέρια. Αυτός ο βαθμός ικανοποίησης θα συνοδεύεται πάντα από την κριτική που συντάσσει ο Χρήστης/Πελάτης/Αγοραστής ενός συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας.
3. 16. Σχόλιο - αξιολόγηση ή κριτική παρατήρηση στο τέλος μιας κριτικής ή άλλου σχολίου.
3. 17. Ερώτηση – Μια μορφή απευθυνόμενης σε άλλους Χρήστες/Πελάτες/Αγοραστές προκειμένου να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες στην αντίστοιχη σελίδα.
3. 18. Απάντηση – γραπτές πληροφορίες που διαβιβάζονται στον Χρήστη/Πελάτη/Αγοραστή που έκανε μια ερώτηση στον ιστότοπο, στη σελίδα ενός συγκεκριμένου προϊόντος. Μια απάντηση είναι μια εξήγηση που παρέχεται από έναν Χρήστη/Πελάτη/Αγοραστή σε έναν άλλο Χρήστη/Πελάτη/Αγοραστή μέσα σε ένα διάλογο.
4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
4. 1 Οι γενικοί όροι του www. stivobg. com είναι υποχρεωτικά για όλους τους χρήστες του SITE.
4. 2. Οποιαδήποτε χρήση αυτού του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ σημαίνει ότι έχετε (α) διαβάσει προσεκτικά τους γενικούς όρους χρήσης του και (β) έχετε συμφωνήσει να τους τηρείτε ανεπιφύλακτα.
4. 3. Οι γενικοί όροι μπορούν να αλλάξουν μονομερώς από το www. stivobg. com ανά πάσα στιγμή ενημερώνοντάς τα. Αυτές οι αλλαγές ισχύουν άμεσα και είναι δεσμευτικές για όλους τους χρήστες/πελάτες.
4. 4. www. stivobg. com έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στους όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή κατά τη διακριτική της ευχέρεια ή εάν αυτές επιβάλλονται δυνάμει αποτελεσματικής κανονιστικής πράξης. Ενδέχεται να έχουν αναδρομική ισχύ για παραγγελίες που έχουν ήδη παραδοθεί και επιβεβαιωθεί.
4. 5 Σε κάθε περίπτωση αλλαγής των γενικών όρων www. stivobg. com θα ενημερώσει τους Πελάτες της σχετικά με τη δημοσίευση των αλλαγών στον Ιστότοπο. Υπό αυτή την έννοια, εσείς, ως Πελάτης, έχετε την υποχρέωση να ελέγχετε για πιθανές αλλαγές στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις του ιστότοπου κάθε φορά που τον χρησιμοποιείτε.
4. 6 Εάν κάποια από τις διατάξεις αυτών των γενικών όρων χρήσης της Ιστοσελίδας κριθεί άκυρη ή ανεφάρμοστη, ανεξάρτητα από τον λόγο για αυτό, αυτό δεν συνεπάγεται την ακυρότητα ή την εφαρμογή των υπόλοιπων διατάξεων.
4. 7 www. stivobg. com καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρήσει την ακρίβεια των πληροφοριών που παρουσιάζονται στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ. Ωστόσο, δεδομένων των πιθανών τεχνικών λαθών ή παραλείψεων σε αυτές τις πληροφορίες, www. gadgetmix. Το bg διευκρινίζει ότι οι εικόνες των προϊόντων είναι ενημερωτικές και ενδεικτικές, συνεπώς τα παραδοτέα προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες λόγω αλλαγής των χαρακτηριστικών ή του σχεδιασμού τους.
4. 8 Τα χαρακτηριστικά ή οι τιμές των προϊόντων που περιγράφονται στην ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ενδέχεται να αλλάξουν από το www. gadgetmix. bg ανά πάσα στιγμή και ενδέχεται να περιέχει σφάλματα.
4. 9 Είναι πιθανό, λόγω του περιορισμένου χώρου και της διαδοχικής δομής των πληροφοριών, οι περιγραφές των προϊόντων να είναι μερικές φορές ελλιπείς. Ωστόσο, από το www. stivobg. com προσπαθούμε να παρέχουμε τις πιο σχετικές και σχετικές πληροφορίες.
4. 10 Όλα τα αγαθά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων σε μια προσφορά/δημοπρασία, πωλούνται και παραδίδονται μέχρι εξαντλήσεως των προμηθειών, ακόμη και αν αυτό δεν αναφέρεται ρητά στον ΙΣΤΟΤΟΠΙΟ.
4. 11. Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. www. stivobg. com δεν ευθύνεται για την πολιτική απορρήτου των ιστοσελίδων που δεν διαχειρίζεται και για άλλες πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές.
 
5. ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5. 1 Με την καταχώρηση μιας παραγγελίας στον ιστότοπο, ο Αγοραστής συμφωνεί μέσω τηλεφώνου ή email να δηλώσει την επιθυμία του να λάβει τα σχετικά Προϊόντα από τον Πωλητή έναντι πληρωμής.
5. 2. Ο Πωλητής θα σας στείλει ειδοποίηση για την εγγραφή της Παραγγελίας στο σύστημά του, κάτι που δεν σημαίνει αποδοχή, επιβεβαίωση ή δέσμευση για την εκτέλεσή της. Ο Πωλητής κάνει αυτήν την ειδοποίηση ηλεκτρονικά (email) ή τηλεφωνικά.
5. 3. Υπό αυτή την έννοια, ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να μην παραδώσει μέρος ή το σύνολο των Αγαθών ή να μην εκτελέσει μέρος ή το σύνολο των Υπηρεσιών από την Παραγγελία κατά την κρίση του, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, λόγω εξάντλησης του αποθέματός τους ή αλλαγής τιμής . Σε κάθε περίπτωση, ο Πωλητής θα ειδοποιεί τον Πελάτη για αυτό μέσω e-mail ή τηλεφωνικά. Σε αυτήν την περίπτωση, η αποκλειστική ευθύνη του Πωλητή είναι να επιστρέψει οποιαδήποτε τιμή των Αγαθών που έλαβε προηγουμένως.
5. 4. Η σύμβαση πώλησης εξ αποστάσεως μεταξύ του Πωλητή και του Πελάτη θεωρείται ότι έχει συναφθεί κατά τη στιγμή της παραλαβής από τον Πελάτη του e-mail του ή/και μέσω SMS που αποστέλλεται στο τηλέφωνό του κατόπιν ειδοποίησης από τον Πωλητή ότι είναι έτοιμος να στείλει τα αγαθά. από την Παραγγελία ή για την παροχή της Υπηρεσίας.
5. 5 Η σύμβαση πώλησης που συνάπτεται μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή αποτελείται από τους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις και τις πληροφορίες που ζητούνται και παρέχονται από τον Αγοραστή στον Ιστότοπο.
6. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ONLINE ΠΩΛΗΣΕΩΝ
6. 1 Πρόσβαση στον ιστότοπο www. stivobg. com για σκοπούς καταχώρησης Παραγγελίας επιτρέπεται σε κάθε Πελάτη.
6. 2. www. stivobg. Η com διατηρεί το δικαίωμα, κατά την κρίση της, να περιορίσει την πρόσβαση οποιουδήποτε Πελάτη στην υλοποίηση μιας Παραγγελίας ή/και σε οποιονδήποτε από τους πιθανούς τρόπους πληρωμής, εάν θεωρεί ότι αυτό θα ήταν επιζήμιο για το www. stivobg. com με οποιονδήποτε τρόπο. Σε αυτήν την περίπτωση, το μόνο δικαίωμα του Πελάτη είναι να επικοινωνήσει με το www. stivobg. com να ενημερωθεί για τους λόγους που οδήγησαν στην εφαρμογή των παραπάνω μέτρων. www. stivobg. Η com δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που έχει υποστεί ή μπορεί να υποστεί ο Πελάτης ως αποτέλεσμα αυτής της απόφασης, ανεξάρτητα από την ορθότητα ή το εύλογο της.
6. 3. Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να δημοσιεύει απόψεις σχετικά με Αγαθά ή/και Υπηρεσίες, καθώς και να επικοινωνεί με το www. stivobg. com στις καθορισμένες διευθύνσεις στην ενότητα "επαφές" του ιστότοπου. Σχόλια ή μηνύματα που περιέχουν βωμολοχίες ή ακατάλληλο λεξιλόγιο θα αφαιρεθούν από τον ιστότοπο ή θα αγνοηθούν. Ο Πωλητής έχει την ελευθερία να επεξεργάζεται τις πληροφορίες που λαμβάνει από τον Πελάτη χωρίς να χρειάζεται να παρακινήσει τις ενέργειές του σε σχέση με αυτό.
6. 4. Η επικοινωνία με τον Πωλητή μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω άμεσης επικοινωνίας μαζί του ή στις διευθύνσεις που καθορίζονται στον ιστότοπο στην ενότητα "Επικοινωνία". Ο πωλητής έχει την ελευθερία να χειρίζεται τις πληροφορίες που έλαβε χωρίς να χρειάζεται να τις δικαιολογήσει.
6. 5 Σε περίπτωση ασυνήθιστα μεγάλης επισκεψιμότητας στο Διαδίκτυο, www. stivobg. Η com διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει προσωρινά την πρόσβαση στον ιστότοπο.
6. 6 www. stivobg. Η com μπορεί να δημοσιεύει διαφημιστικές ή προωθητικές πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα και/ή τις Υπηρεσίες για ορισμένο χρονικό διάστημα, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των αποθεμάτων.
6. 7 Όλες οι τιμές των Αγαθών και/ή των Υπηρεσιών στον ιστότοπο είναι τελικές, ανακοινώνονται σε BGN (BGN) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των άλλων φόρων ή τελών που απαιτούνται από το νόμο.
6. 8 Στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος, η τιμή των Αγαθών, τύπου ηλεκτρονικών, που ανακοινώνεται στην Ιστοσελίδα περιλαμβάνει πράσινη χρέωση. Σε περίπτωση που ο Πελάτης/Αγοραστής ζητήσει λεπτομέρειες σχετικά με την ακριβή αξία του ποσού που προστίθεται στην τιμή των Αγαθών, θα πρέπει να επικοινωνήσει με το www. stivobg. com
6. 9 Στην περίπτωση διαδικτυακών ή τραπεζικών πληρωμών, ο Πωλητής δεν ευθύνεται για τυχόν έξοδα που σχετίζονται με χρεώσεις, προμήθειες ή άλλες πρόσθετες πληρωμές που πραγματοποιεί ο Αγοραστής σε σχέση με την ίδια τη συναλλαγή, καθώς και σε περίπτωση ανταλλαγής νομισμάτων που εφαρμόζει η τράπεζα που εξέδωσε την κάρτα του πελάτη σε περιπτώσεις όπου το νόμισμα είναι διαφορετικό από το λέβα. Το κόστος που σχετίζεται με τέτοιες πληρωμές είναι αποκλειστικά για λογαριασμό του Αγοραστή.
6. 10 Όλες οι εικόνες που τοποθετούνται στον Ιστότοπο έχουν μοναδικό σκοπό να δημιουργήσουν κάποια ιδέα για το είδος του Προϊόντος/Υπηρεσίας που προσφέρεται και όχι να το αναπαραστήσουν με ακρίβεια. Αντίστοιχα, είναι πιθανό ορισμένες από τις εικόνες των Αγαθών ή των Υπηρεσιών στον Ιστότοπο (στατικές/δυναμικές εικόνες/παρουσιάσεις πολυμέσων/κ.λπ. n ) δεν ανταποκρίνονται στην εμφάνιση των σχετικών Αγαθών ή δεν δημιουργούν λανθασμένη εντύπωση για την προσφερόμενη Υπηρεσία. Ο Πελάτης δεν θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε ευθύνη του Πωλητή για τέτοιες μη συμμορφώσεις.
7. ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΓΟΛΟΒΩΝ
7. 1 Ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί υπεργολάβους για την εκτέλεση των Υπηρεσιών που προσφέρονται στον Ιστότοπο χωρίς να χρειάζεται να ειδοποιήσει ή να λάβει τη συγκατάθεση του Αγοραστή για αυτό. Ο Πωλητής θα είναι υπεύθυνος για τις ενέργειες αυτών των υπεργολάβων ως δικές του.
 
8. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
8. 1 Το περιεχόμενο, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο "Ορισμοί", συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, λογότυπων, τυχόν γραφικών εικόνων ή επιγραφών, εμπορικών συμβόλων, δυναμικών συμβόλων, κειμένων ή/και περιεχομένου πολυμέσων της Ιστοσελίδας, είναι αποκλειστική ιδιοκτησία του www. stivobg. com
8. 2. www. stivobg. Η com κατέχει και διατηρεί όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τον Ιστότοπο, είτε ανήκουν σε αυτόν είτε αποκτώνται μέσω συμβατικών αδειών ή με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.
8. 3. Τίποτα σε συμπεράσματα μεταξύ www. stivobg. com και η σύμβαση εξ αποστάσεως πελάτη δεν θα θεωρηθεί εξουσιοδότηση από το www. stivobg. com το τελευταίο να αντιγράψει, να διανείμει, να δημοσιεύσει, να διαθέσει σε τρίτους, να τροποποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε μέρος του Περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του περιεχομένου των εμπορικών σημάτων, των λογοτύπων, του περιεχομένου πολυμέσων του ιστότοπου ή των περιγραφών του Τα Αγαθά ή οι Υπηρεσίες με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής οποιουδήποτε περιεχομένου εκτός τοποθεσίας, της αφαίρεσης των σημάτων που υποδηλώνουν την ιδιοκτησία του www. stivobg. com στο Περιεχόμενο. Ο πελάτης δεν έχει δικαίωμα να μεταφέρει, να πουλά, να διανέμει υλικό που δημιουργήθηκε με την αναπαραγωγή (αντιγραφή), τροποποίηση ή δημοσίευση του Περιεχομένου, παρά μόνο με τη ρητή συγκατάθεση του www. stivobg. com
8. 4. Οποιοδήποτε Περιεχόμενο στο οποίο έχει πρόσβαση ο Πελάτης, ανεξάρτητα από τα μέσα για αυτό, υπόκειται σε ρύθμιση από αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις.
8. 5 Ο Πελάτης μπορεί να αντιγράψει, να μεταφέρει ή/και να χρησιμοποιήσει το Περιεχόμενο μόνο για προσωπικούς μη εμπορικούς σκοπούς, μόνο σε περιπτώσεις που αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου του παρόντος εγγράφου.
8. 6 Ο Πελάτης δικαιούται να χρησιμοποιεί το Περιεχόμενο μόνο για εμπορικούς σκοπούς και μόνο εφόσον έχει λάβει τη γραπτή συγκατάθεση του www. stivobg. com για αυτό και μόνο για το τμήμα του Περιεχομένου, για τον τρόπο και την έκταση χρήσης του και εντός των χρονικών ορίων για τα οποία ρητώς έχει δοθεί αυτή η συγκατάθεση. Οποιαδήποτε μεταγενέστερη ή διαφορετική χρήση του Περιεχομένου θα θεωρείται παραβίαση της παρούσας συμφωνίας μεταξύ του www. gadgetmix. bg και τον Πελάτη και για παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του www. stivobg. com, ο οποίος έχει το δικαίωμα να θεωρήσει υπεύθυνο τον Πελάτη για αυτό.
8. 7 Η απλή αποστολή στον Πελάτη ή αναφορά στο Περιεχόμενο ή μέρη αυτού από το www. stivobg. com δεν θα θεωρείται συναίνεση από το www. gadgetmix. bg να επιτρέπει στον Πελάτη να χρησιμοποιεί το Περιεχόμενο ή μέρη του για δικούς του σκοπούς, εκτός από τις προσωπικές του ανάγκες, ανεξάρτητα από τα μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιεί το www. stivobg. com
8. 8 Οποιαδήποτε χρήση του Περιεχομένου για σκοπούς άλλους από αυτούς που επιτρέπονται ρητά στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή σε άλλη ρητή γραπτή συγκατάθεση που παρέχεται από το www. stivobg. com
9. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
9. 1 Ο Πελάτης μπορεί να υποβάλει Παραγγελίες στον Ιστότοπο προσθέτοντας τα επιθυμητά Προϊόντα ή/και Υπηρεσίες στο καλάθι αγορών, ακολουθώντας τα βήματα που υποδεικνύονται στον Ιστότοπο για την ολοκλήρωση και την υποβολή της σχετικής Παραγγελίας.
9. 2. Κάθε Προϊόν ή/και Υπηρεσία που προστίθεται στο καλάθι αγορών είναι διαθέσιμο για αγορά εντός των διαθέσιμων ποσοτήτων. Η προσθήκη Προϊόντος ή/και Υπηρεσίας στο καλάθι αγορών χωρίς τη συμπλήρωσή του δεν έχει ως αποτέλεσμα την εγγραφή της παραγγελίας και την αυτόματη αποθήκευση του Προϊόντος/Υπηρεσίας.
9. 3. Ο πωλητής αναλαμβάνει την ευθύνη για την παράδοση μόνο ενός αριθμού προϊόντων σε συστημένη παραγγελία. Ο υπόλοιπος αριθμός προϊόντων του ίδιου μοντέλου θα επιβεβαιωθεί ή θα απορριφθεί ανάλογα με τις διαθέσιμες ποσότητες.
9. 4. Ο Πελάτης αναλαμβάνει και είναι υπεύθυνος να διασφαλίζει ότι όλα τα δεδομένα αγοράς που έχει ζητήσει μέσω της συμπληρωμένης και αποστολής της στην παραγγελία του Πωλητή είναι αληθή, πλήρη και ακριβή από την ημερομηνία αποστολής της παραγγελίας.
9. 5 Με την αποστολή της παραγγελίας, ο Πελάτης επιτρέπει στον Πωλητή να επικοινωνήσει μαζί του με κάθε δυνατό τρόπο, όταν αυτό είναι απαραίτητο σε σχέση με την παραγγελία που υποβλήθηκε ή τη συναφθείσα Σύμβαση.
9. 6 Ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να εκπληρώσει (ακυρώσει) την Παραγγελία που υπέβαλε ο Πελάτης, για την οποία θα πρέπει να ενημερώσει τον Πελάτη. Η ακύρωση της παραγγελίας δεν συνεπάγεται καμία ευθύνη ή μεταγενέστερη υποχρέωση κανενός από τα μέρη έναντι του άλλου σε σχέση με αυτήν, και συνεπώς κανένα από αυτά δεν έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από το άλλο για την ακύρωσή της στις ακόλουθες περιπτώσεις:• μη αποδοχή από την εκδότρια τράπεζα του Πελάτη της συναλλαγής σε περίπτωση ηλεκτρονικής πληρωμής·
• υλοποίηση της χρηματικής συναλλαγής, η οποία δεν οδηγεί σε λήψη χρημάτων στον λογαριασμό του Πωλητή σε περίπτωση διαδικτυακών πληρωμών
• τα δεδομένα που παρέχονται από τον Πελάτη στον Ιστότοπο είναι ελλιπή και/ή εσφαλμένα.
9. 7 Σε περίπτωση που ο Πελάτης ζητήσει την ακύρωση της Σύμβασης εντός της περιόδου ακύρωσης που του έχει χορηγηθεί από τον Πωλητή, ο τελευταίος αναλαμβάνει να επιστρέψει την προπληρωμένη παραγγελία εντός 14 (δεκατεσσάρων) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε την ειδοποίηση του Πελάτη ότι παραιτείται το συμβολαιο. Το ποσό θα επιστραφεί ως εξής χωρίς να προκαλείται πρόσθετο κόστος στον Πελάτη:
•    Πληρωμές πραγματοποιούνται με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα - με επιστροφή χρημάτων στον λογαριασμό από τον οποίο πραγματοποιήθηκε η πληρωμή
•    Πληρωμές με χρεωστική πληρωμή - σε έναν τραπεζικό λογαριασμό που παρέχεται επιπλέον από τον Πελάτη
9. 8 Ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να καθυστερήσει την επιστροφή χρημάτων σε περιπτώσεις υπαναχώρησης από τη συναφθείσα σύμβαση μέχρι την παραλαβή των πωληθέντων αγαθών ή μέχρι την παραλαβή της απόδειξης ότι έχουν αποσταλεί, σε περίπτωση που δεν έχει προσφερθεί να παραλάβει ο ίδιος τα Αγαθά, όποιο από τα δύο τα δύο γεγονότα συμβαίνουν νωρίτερα νωρίς.
9. 9 Μόνο οι καταναλωτές κατά την έννοια του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν τα αγαθά σε σχέση με αγαθά που προσφέρονται από το www. stivobg. com, υπό την προϋπόθεση ότι όταν παραγγελθούν περισσότερα από ένα είδη μιας δεδομένης μάρκας και μοντέλου προϊόντος, η συσκευασία ενός μόνο προϊόντος έχει αποσφραγιστεί και τα άλλα επιστρέφονται στον πωλητή σφραγισμένα.
9. 10 Σε περίπτωση που τα Αγαθά και/ή η Υπηρεσία που παραγγέλθηκαν και πληρώθηκαν εκ των προτέρων από τον Πελάτη δεν μπορούν να παραδοθούν/παρασχεθούν από τον Πωλητή, ο τελευταίος θα ενημερώσει τον Πελάτη σχετικά και θα επιστρέψει τα ήδη πληρωμένα Αγαθά και/ή Υπηρεσία στον λογαριασμό του Πελάτη εντός προθεσμίας 7 (επτά) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο Πωλητής διαπίστωσε αυτό το γεγονός ή από την ημερομηνία κατά την οποία ο Αγοραστής έχει εκφράσει ξεκάθαρα την επιθυμία του να καταγγείλει τη Σύμβαση.
9. 11. Οι όροι και η διαδικασία επιστροφής ή ανταλλαγής δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας (στη σελίδα τίτλου, καθώς και σε κάθε σελίδα προϊόντος). Μπορείτε να δείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις μας ΕΔΩ.
10. ΑΓΑΘΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΡΝΗΣΗΣ
10. 1 Ο πελάτης δεν έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη συναφθείσα συμφωνία στις ακόλουθες περιπτώσεις:
•    κατά την παράδοση αγαθών ή υπηρεσιών, η τιμή των οποίων εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της χρηματοπιστωτικής αγοράς, οι οποίες δεν μπορούν να ελεγχθούν από τον έμπορο και οι οποίες μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης του δικαιώματος άρνησης·
•    κατά την παράδοση αγαθών τα οποία, λόγω της φύσης τους, ενδέχεται να υποβαθμιστούν σε ποιότητα ή να έχουν σύντομη διάρκεια ζωής·
•    κατά την παράδοση σφραγισμένων εμπορευμάτων που έχουν αποσφραγίζονται μετά την παράδοσή τους και δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους υγιεινής ή προστασίας της υγείας·
•    στην παράδοση αγαθών τα οποία, μετά την παράδοση και λόγω της φύσης τους, έχουν αναμειχθεί με άλλα αγαθά από τα οποία δεν μπορούν να διαχωριστούν· 11. ΑΠΟΡΡΗΤΟ
11. 1 Ο Πελάτης/Χρήστης/Αγοραστής συμφωνεί ότι παρέχοντας οποιοδήποτε από τα προσωπικά ή άλλα δεδομένα του/της, συμφωνεί ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον τελευταίο για τους ακόλουθους σκοπούς: (1) διατήρηση του λογαριασμού του Πελάτη/Χρήστη/Αγοραστή, συμπεριλαμβανομένου καταχώρηση παραγγελιών, αποστολή παραγγελθέντων προϊόντων, τιμολόγηση, επίλυση διαφορών με Πελάτες/Χρήστες/Αγοραστές σχετικά με τις Παραγγελίες τους ή διεκπεραίωση των αιτημάτων τους. (2) αποστολή εμπορικών μηνυμάτων, περιοδικών ειδοποιήσεων μέσω e-mail ή μέσω SMS. (3) διεξαγωγή έρευνας αγοράς, παρακολούθηση και παρακολούθηση πωλήσεων και συμπεριφοράς πελατών/καταναλωτών.
 
11. 2. Ο Πελάτης/Χρήστης/Αγοραστής συμφωνεί να παρέχει μίξη gadget. bg απεριόριστη από άποψη όγκου και χρόνου πρόσβαση σε οποιοδήποτε υλικό και πληροφορίες που αποστέλλει στον Πωλητή μέσω ή σε σχέση με την Πλατφόρμα, ανεξάρτητα από το αν έκανε Παραγγελία και πραγματοποίησε συναλλαγή μέσω της Πλατφόρμας. stivobg. Η com έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί, να αναπαράγει, να δημοσιεύει, να τροποποιεί, να μεταδίδει και να διανέμει αυτές τις πληροφορίες ή υλικό. Ο πελάτης συμφωνεί ρητά ότι το gadgetmix. Η bg μπορεί ελεύθερα να χρησιμοποιεί και να επεξεργάζεται για δικούς της σκοπούς τις ιδέες, τις έννοιες ή την τεχνογνωσία που του έχει παράσχει ο Πελάτης με οποιονδήποτε τρόπο μέσω ή σε σχέση με την Πλατφόρμα ή τις ενέργειες/αδράσεις που ο Πελάτης έχει πραγματοποιήσει μέσω ή σε σχέση με την Πλατφόρμα. stivobg. Η com δεν έχει καμία υποχρέωση να διατηρεί εμπιστευτικές τις πληροφορίες που αποκτήθηκαν με τον τρόπο αυτό, στο βαθμό που δεν απαιτείται να το πράξει από την ισχύουσα νομοθεσία.
 
11. 3. Παρέχοντας τα δεδομένα σας στο gadgetmix. bg (συμπεριλαμβανομένου του e-mail) Ο Πελάτης/Χρήστης/Αγοραστής δίνει τη ρητή συγκατάθεσή του για επικοινωνία με το stivobg. com ή τρίτα μέρη που είναι συνεργάτες courier του gadgetmix. bg και είναι πάροχοι υπηρεσιών μάρκετινγκ, κρατικοί, δημοτικοί ή μη κυβερνητικοί φορείς κ.λπ.
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
12. 1 Τη στιγμή που ο Πελάτης δημιουργεί έναν λογαριασμό στην Πλατφόρμα, έχει την ευκαιρία να εκφράσει τη συγκατάθεσή του για λήψη μηνυμάτων Turogovski.
 
12. 2. Ο Αγοραστής/Χρήστης μπορεί να αποσύρει τη συγκατάθεσή του που δόθηκε στον Πωλητή για τη λήψη Εμπορικών Επικοινωνιών, η άρνηση της οποίας μπορεί να εκφραστεί ανά πάσα στιγμή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του λογαριασμού του στον Λογαριασμό του ή επικοινωνώντας με τον Πωλητή.
 
12. 3. Η άρνηση λήψης Εμπορικών Μηνυμάτων δεν σημαίνει αυτόματη άρνηση της δεδομένης συγκατάθεσης για τη σύναψη αυτής της σύμβασης.
12. 4. Αφού προσθέσετε Αγαθά στην ακόλουθη ενότητα στον Λογαριασμό:
12. 4. 1 "Το καλάθι μου", ο Πωλητής θα ειδοποιήσει τον Αγοραστή / Χρήστη σχετικά με:
Αλλαγή της τιμής των Αγαθών ή των Υπηρεσιών στην ενότητα "Το Καλάθι μου"
Προτάσεις για αγαθά που είναι παρόμοια με αυτά που προστέθηκαν στο "Μου Καλάθι» ενότητα
Διαθεσιμότητα αγαθών στην ενότητα «Το καλάθι μου»
12. 4. 2. "Αγαπημένα", ο Πωλητής θα ειδοποιήσει τον Αγοραστή/Χρήστη σχετικά με:
Αλλαγή της τιμής των Αγαθών ή των Υπηρεσιών που προστέθηκαν στην ενότητα "Αγαπημένα"
προτάσεις για Προϊόντα ή Υπηρεσίες παρόμοιες με αυτές που προστέθηκαν στα "Αγαπημένα" ενότηταΔιαθεσιμότητα αγαθών
 
12. 4. Μετά την αγορά του Προϊόντος ή της Υπηρεσίας, gadgetmix. Η bg θα στείλει στον Αγοραστή/Χρήστη εμπορικά μηνύματα σχετικά με:
Προσφορές για Αγαθά ή Υπηρεσίες που συνιστώνται να χρησιμοποιηθούν μαζί με τα Αγορασμένα Προϊόντα.  
Ο Πελάτης/Χρήστης μπορεί να διαγραφεί ανά πάσα στιγμή από τη λήψη Εμπορικών Μηνυμάτων σύμφωνα με το άρθρο. 12. 2 παραπάνω κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής που δημοσιεύεται στις εμπορικές ανακοινώσεις που λαμβάνονται από το gadgetmix. bg ή επικοινωνώντας με το gadgetmix. bg για το σκοπό αυτό.
Επιπλέον, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για έρευνα αγοράς και καταναλωτή. Δεν χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της έρευνας αγοράς και των καταναλωτών για διαφημιστικούς σκοπούς. Αναλυτικές πληροφορίες (ιδιαίτερα όσον αφορά την αξιολόγηση των αναρτήσεών σας) μπορείτε να βρείτε στο πλαίσιο της αντίστοιχης έρευνας ή στον χώρο που κάνετε τις αναρτήσεις σας. Οι απαντήσεις σας σε έρευνες χρηστών δεν αποστέλλονται σε τρίτους ούτε δημοσιεύονται. Μπορείτε να αντιταχθείτε στη χρήση των δεδομένων σας για έρευνα αγοράς ανά πάσα στιγμή χωρίς χρέωση κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής που δημοσιεύεται σε οποιοδήποτε μήνυμα ή επικοινωνώντας με το stivobg. com

13. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ
13. 1 Οι τιμές των Αγαθών και Υπηρεσιών, ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα www. gadgetmix. βζ είναι οριστικά και περιλαμβάνουν ΦΠΑ, καθώς και όλους τους άλλους φόρους και τέλη που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.
13. 2. Η τιμή, ο τρόπος πληρωμής και ο όρος πληρωμής για την έκδοση τιμολογίων καθορίζονται σε κάθε Παραγγελία.
13. 3. Ο πελάτης υποχρεούται να παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του τιμολογίου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
13. 4. Ο Πωλητής θα εκδώσει στον Πελάτη ένα τιμολόγιο για τα παραγγελθέντα και παραδοθέντα Αγαθά/Υπηρεσίες που παρέχονται βάσει των πληροφοριών που παρέχονται από τον Πελάτη.
13. 5 www. stivobg. com εκδίδει τιμολόγιο για κάθε πληρωμή βάσει Εντολής μέσω της οποίας ο Πελάτης έχει αγοράσει Αγαθά και για την οποία ο Πελάτης έχει ζητήσει ρητά την έκδοση τιμολογίου. Ο Πελάτης είναι στην ευχάριστη θέση να λάβει το τιμολόγιο φυσικά μαζί με τα Αγαθά, καθώς και ηλεκτρονικά στο e-mail που καθορίζει ο Πελάτης στον Λογαριασμό του ή ανεβάζοντάς το στον ίδιο τον Λογαριασμό. Σε περίπτωση που αυτά τα έγγραφα πληρωμής δεν είναι διαθέσιμα για περισσότερες από 48 ώρες (σαράντα οκτώ) ώρες στον Λογαριασμό, ενημερώστε μας στη διεύθυνση email που δημοσιεύεται στον ιστότοπό μας.
13. 6 Για την ορθή σύνταξη του τιμολογίου της σχετικής Παραγγελίας, ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει συνεχώς τα στοιχεία του λογαριασμού του. Θα εξετάζει τις πληροφορίες που παρέχονται στη σχετική Εντολή για να βεβαιωθεί ότι είναι πλήρεις, αληθείς και ακριβείς.
13. 7 Για λόγους σωστής τιμολόγησης και ενόψει της συναφθείσας Συμφωνίας Τραπεζικής Πληρωμής Μεταφορών Χρημάτων μεταξύ gadgetmix. bg και Αδειοδοτημένη Εταιρεία Ταχυμεταφορών Econt, ΔΕΝ εκδίδεται απόδειξη μετρητών. Για την πληρωμή που πραγματοποιεί ο πελάτης, η Econt εκδίδει απόδειξη ταχυδρομικής μεταφοράς για την αξία της οφειλόμενης αντικαταβολής. Αυτή η απόδειξη είναι ένα νομικά αναγνωρισμένο έγγραφο, που απαλλάσσει τον έμπορο από την υποχρέωση έκδοσης απόδειξης. Η νομική βάση για την υπηρεσία είναι ο κανονισμός αριθ. H – 18 του 2006. , Τέχνη. 3 με θέμα «Καταχώρηση και λογιστική των πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν». Σύμφωνα με το κείμενο της ρύθμισης, μία από τις επιλογές που σας απαλλάσσει από την υποχρέωση έκδοσης Δημοσιονομικής Απόδειξης είναι να σας γίνει η πληρωμή με Ταχυδρομική Χρηματική Εντολή. Αυτή η υπηρεσία πρέπει να παρέχεται από αδειοδοτημένο ταχυδρομικό φορέα, όπως η Econt.
Η ίδια η υπηρεσία Αντικαταβολής με ταχυδρομική μεταφορά χρημάτων δεν απαιτεί πρόσθετες προσπάθειες από την πλευρά του εμπόρου ή του πελάτη του.
13. 8 Τα τιμολόγια εκδίδονται με την επιλογή «Ανά Τράπεζα», δεδομένου ότι η Προμηθευτική Εταιρεία λαμβάνει τα εμβάσματά της μέσω τράπεζας.
14. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
14. 1 Ο Πωλητής αναλαμβάνει να παραδώσει τα παραγγελθέντα και αγορασμένα Εμπορεύματα μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών σε διεύθυνση που καθορίζεται από τον Αγοραστή ή στο γραφείο της εταιρείας ταχυμεταφορών, ανάλογα με την επιλογή του Πελάτη.
14. 2. Ο Πωλητής θα φροντίσει για τη σωστή συσκευασία των Αγαθών και την αποστολή των συνοδευτικών εγγράφων.
15. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
15. 1 Ο Πωλητής προσφέρει όλα τα Προϊόντα στον Ιστότοπο με εγγύηση, εάν αυτό ανακοινώνεται στις πληροφορίες σχετικά με τα σχετικά αγαθά που βρίσκονται στον ιστότοπο στη διεύθυνση www. stivobg. com
15. 2. Όσον αφορά τα αγαθά που πωλούνται και παρέχονται από το www. gadgetmix. bg, τα πιστοποιητικά εγγύησης εκδίδονται από τον κατασκευαστή ή εκδίδονται από το www. stivobg. com
15. 4. Τα πιστοποιητικά εγγύησης που εκδίδονται από το www. stivobg. com θα αποσταλεί στον Πελάτη σε χαρτί και μαζί με το παραγγελθέν προϊόν σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση e-mail που καθορίζει ο Πελάτης ή προσθέτοντάς τα στον λογαριασμό του Αγοραστή. Στην τελευταία περίπτωση, ο Αγοραστής θα έχει αρχείο στον Λογαριασμό του με αυτά που του εκδόθηκαν από το www. stivobg. com πιστοποιητικά εγγύησης, με δυνατότητα αποθήκευσης ή αρχειοθέτησής τους ανά πάσα στιγμή.
15. 5 Ο Αγοραστής υποχρεούται να ενημερώνει τακτικά τα στοιχεία του Λογαριασμού του και να τα εξετάζει πριν από κάθε παραγγελία, καθώς ο Πωλητής θα τα χρησιμοποιεί κατά τη συμπλήρωση και την έκδοση του πιστοποιητικού εγγύησης. Ο Αγοραστής θα πρέπει να σημειώσει ότι ο Πωλητής δεν θα επανεκδώσει πιστοποιητικά εγγύησης που έχουν εκδοθεί βάσει λανθασμένων ή παλαιών δεδομένων που ο πρώτος δεν έχει ενημερώσει, γεγονός που θα οδηγήσει σε ακύρωση της εγγύησης για τα σχετικά προϊόντα.
15. 6 Σε περίπτωση που ο Αγοραστής δεν ειδοποιήσει το www. stivobg. com για την απουσία του πιστοποιητικού εγγύησης εντός 48 (σαράντα οκτώ) ωρών κατ' ανώτατο όριο από την παραλαβή των εμπορευμάτων, στη διεύθυνση e-mail που καθορίζεται στον ιστότοπο, θα θεωρείται ότι παρέχεται από την Πωλητής.
15. 7 Με την παραλαβή μιας αποστολής, ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει το τέλος ταχυμεταφορών, ακόμη και σε περίπτωση απόρριψης αποστολής μετά από έλεγχο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο πελάτης θα πρέπει να πληρώσει το τέλος ταχυμεταφορών και προς τις δύο κατευθύνσεις (από τον αποστολέα στον παραλήπτη συμπεριλαμβανομένου).

16. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
16. 1 Η κυριότητα των Αγαθών θα μεταβιβαστεί με την παράδοσή τους στον Αγοραστή, αφού γίνει η πληρωμή από αυτόν. Η παράδοση των εμπορευμάτων θα πιστοποιηθεί με την υπογραφή του αγοραστή στο έγγραφο μεταφοράς που παρέχεται από τον ταχυμεταφορέα.
 
17. ΕΥΘΥΝΗ
17. 1    Ο Πωλητής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο Αγοραστής ή τρίτα μέρη, η οποία προέκυψε ως αποτέλεσμα περιστάσεων ανωτέρας βίας ή εκείνων που βρίσκονται εκτός του ελέγχου του Πωλητή.
17. 2. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η ευθύνη του Πωλητή περιορίζεται στο μέγιστο της αξίας των Αγαθών που παραγγέλθηκαν και πληρώθηκαν.
18. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
18. 1 Σκοπός της συλλογής δεδομένων είναι: η ειδοποίηση των πελατών σχετικά με τις πληροφορίες στους Λογαριασμούς τους, η ειδοποίηση των Αγοραστών για την κατάσταση των Παραγγελιών τους, η αξιολόγηση των προσφερόμενων Αγαθών και Υπηρεσιών, άλλες εμπορικές δραστηριότητες, διαφήμιση των Αγαθών και Υπηρεσιών, μάρκετινγκ, διαφήμιση, μέσα ενημέρωσης, διοικητικές, έρευνα, για έρευνα αγοράς, για παρακολούθηση και παρακολούθηση πωλήσεων και συμπεριφοράς πελατών.
18. 2. Συμπληρώνοντας τα στοιχεία στη φόρμα δημιουργίας λογαριασμού ή/και Παραγγελίας, ο Πελάτης δηλώνει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι τα προσωπικά του δεδομένα θα περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων του www. stivobg. com και δίνει τη ρητή και κατηγορηματική συγκατάθεσή του ώστε όλα αυτά τα δεδομένα να αρχειοθετούνται, να χρησιμοποιούνται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία χωρίς εδαφικούς ή/και χρονικούς περιορισμούς από το www. stivobg. com για δραστηριότητες όπως, ενδεικτικά, εμπορικές δραστηριότητες, προωθήσεις προϊόντων και υπηρεσιών, μάρκετινγκ, διαφήμιση, μέσα ενημέρωσης, διοίκηση, έρευνα, έρευνα αγοράς, παρακολούθηση και παρακολούθηση πωλήσεων και συμπεριφοράς χρηστών. Επίσης, ο Αγοραστής δίνει τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του ότι τα δεδομένα αυτά μπορούν να μεταφερθούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία από το www. gadgetmix. bg, τα συνδεδεμένα μέρη της, τους εταίρους και άλλους τρίτους στην ημεδαπή και στο εξωτερικό.
18. 3. Κάθε Αγοραστής θεωρείται ότι έχει ενημερωθεί από αυτούς τους γενικούς όρους ότι του διασφαλίζονται τα δικαιώματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την ελεύθερη κυκλοφορία τους, αντίστοιχα το δικαίωμα στην ενημέρωση, το δικαίωμα αλλαγής των προσωπικών του δεδομένων, το δικαίωμα αντίρρησης, το δικαίωμα να μην υπόκειται σε μονομερή απόφαση, δικαίωμα προσφυγής στα δικαστήρια σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων του.
18. 4. Κάθε Πελάτης έχει το δικαίωμα να υποβάλει γραπτό αίτημα, το οποίο περιέχει ημερομηνία και την υπογραφή του και να το στείλει στη διεύθυνση που δημοσιεύεται στον ιστότοπο, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμά του να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το εάν τα προσωπικά του δεδομένα έχουν υποστεί επεξεργασία ή όχι, που δεν οφείλει καμία αμοιβή.